AROO Bio Security Service                                                                             Identificatiefiche

De bruine rat          Rattus norvegicus

Familie:

Orde:

Muridae ( ware muizen )

Rodentia ( knaagdieren )

1. Algemeen

De bruine rat is afkomstig uit Oost – Azië. Van daaruit heeft ze zich deels te voet, deels per schip over de rest van de wereld verspreid. Momenteel is het een van de belangrijkste pestsoorten geworden.

Daar ze veel in riolen voorkomen worden bruine ratten ook rioolratten genoemd.

Bruine ratten zijn nachtdieren met een groot aanpassingsvermogen. Het zijn alleseters en voeden zich zowel met plantaardig als met dierlijk voedsel. Ze eten graag vlees en zijn zeker niet vies van stortplaatsen en vuilnis.

2. Uiterlijk

De bruine rat heeft een geblokt en gespierd lichaam. Ze hebben een stompe snuit, relatief kleine oren en een korte dikke staart die 80 – 100 % van de lichaamslengte meet.

De volwassen exemplaren hebben een lengte van 19 – 28 cm en wegen tot 500 gr.

De kleur van de rug is grijs – bruin, de buik is bleek – grijs. Allerlei kleurvariëteiten komen voor.

Voor- en achterpoten hebben vijf tenen.

Jonge ratten kunnen we onderscheiden van muizen door hun grote achterpoten en relatief grote kop.

3. Ontwikkeling

Bruine ratten leven vooral op grondniveau en nestelen ondergronds. De nesten situeren zich meestal buiten gebouwen, onder verhardingen of in de grond. In steden nestelen ze in riolen. Nesten worden gebouwd met stukjes zakkengoed, stof, papier, stro of andere zachte materialen.

Bruine ratten kunnen uitstekend zwemmen maar zijn, in tegenstelling tot de zwarte rat, slechte klimmers. Rattenparen bakenen hun territorium af. Ze verplaatsen zich lang goed te herkennen looppaden.

Bruine ratten worden geslachtsrijp na drie tot vijf weken en leven ongeveer één jaar. Ze hebben vier tot zeven worpen per jaar met acht tot twaalf jongen per worp.

4. Schade

Naast eten van opgeslagen goederen wordt door knagen aan verpakkingen, buizen, kabels, … ernstige schade veroorzaakt. Ook wordt regelmatig kortsluiting veroorzaakt in elektriciteitskabines met ernstige gevolgen.

Zoals bij andere knaagdieren wordt de directe schade door het eten van opgeslagen goederen ver overschaduwd door het vervuilen ervan met hun uitwerpselen en urine.

Bruine ratten staan teven bekend voor het overbrengen van verschillende ziekten.

Ook kunnen kadavers van dode ratten voor problemen zorgen. Niet enkel veroorzaken ze stankoverlast maar vleesvliegen leggen er hun eitjes in waarna de maden zich met het karkas voeden. Uiteindelijk geeft dit aanleiding tot massale overlast van vleesvliegen

5. Bestrijding

Door preventieve maatregelen kunnen reeds veel problemen met bruine ratten voorkomen worden.

Voedsel wordt best opgeslagen in goed gesloten recipiënten zodat het onbereikbaar wordt, goede schoonmaak binnen het bedrijf, gesloten vuilcontainers, onderhoud van buitenterreinen, aanplantingen, walkanten, langdurige opslag van goederen vermijden, controle van binnenkomende goederen, geen gaten in muren, goed sluitende deuren.

Ter bestrijding kunnen rodenticiden aangewend worden.

 

Contacteer ons: marc.vandecruys@aroo.be

 Terug naar hoofdpagina
Home