AROO Bio Security Service                                                                    Identificatiefiche

De cacaomot            Ephestia elutella

Familie:           

Orde:

Pyralidae

Lepidoptera

1. Algemeen

In onze gematigde streken zijn cacaomotten één van de meest voorkomende motten in onze voedingswaren. Samen met de Indische Meelmot en de Dadelmot worden ze onderverdeeld in de groep “ chocolademotten”.

De larven eten cacoaproducten, veevoeders, amandelen, noten, gedroogd fruit, … en vormen daardoor een groot potentieel probleem in voedingsindustrieën. Vooral het spinrag van de larven kan voor problemen zorgen.

Tezamen met ruwe grondstoffen komen de motten een fabriek binnen waarna voedselresten in hoeken, kanten, machines, … ideale broedplaatsen vormen.

Cacaomotten zijn bestand tegen nicotine en kunnen daardoor ook van tabak leven.

2. Uiterlijk

De volwassen cacaomot is een klein ( 5 – 9 mm ), bleek, bruinachtig motje.

De vleugelspanwijdte bedraagt 14 – 20 mm.

Op de voorvleugels komen dwarslijnen voor welke soms onduidelijk zijn.

Naast het bleek – bruine type komen ook donkere ( melanische )vormen voor.

De larve is 1 – 1,5 cm groot en gebroken-wit van kleur

3. Ontwikkeling

De cacaomot heeft een volledige gedaanteverwisseling.

Het wijfje legt ongeveer 200 eitjes waarna de larven voedingsmiddelen en grondstoffen gaan aantasten

De generatietijd bedraagt minimaal 1 maand ( bij 30 °C en 70 % luchtvochtigheid ).

ei        :             10 – 14 dagen

larve   :             20 – 120 dagen

pop     :               1 – 3 weken

imago :               1 week

De volgroeide larven verlaten vaak de voedselbron en klimmen tegen wanden op en maken daarbij spinsels. Uiteindelijk maken ze cocons waarin ze overwinteren om daarna te verpoppen. In het voorjaar komen de volwassen motten uit de poppen. In productieruimten, waar steeds een warme temperatuur heerst, gebeurt geen overwintering maar verpoppen de larven na ongeveer drie weken.

4. Schade

Enkel het larvaal stadium richt schade aan enerzijds door aantasting van chocoladeproducten, noten, … , anderzijds door verontreiniging van voedingsmiddelen e.d. met hun uitwerpselen en spinsels.

5. Bestrijding

Besmette partijen worden best begast, waardoor alle ontwikkelingsstadia van de cacaomot gedood worden.Magazijnen kunnen behandeld worden door uitvoeren van opeenvolgende ruimtebehandelingen met een insecticide met ruimtewerking. Deze bestrijdingstechniek berust op het doorbreken van de levenscyclus van het insect, meestal twee reeksen van drie behandelingen met een tussenperiode van twee weken.

Door preventieve maatregelen kunnen veel problemen voorkomen worden ( binnenkomende goederen controleren, voedingsmiddelen bewaren in goed gesloten recipiënten, korte opslagtermijnen, lege ruimten grondig reinigen, machines proper houden, … .

 

Contacteer ons: marc.vandecruys@aroo.be

 Terug naar hoofdpagina
Home